Groenhavens

Iedereen wil graag schone lucht en schoon water. De gemeente Amsterdam neemt daarom maatregelen om de lucht en water kwaliteit in de stad te verbeteren. Wij besloten daaraan mee te denken.

Drijvende, groene aanlegplekken

Alle vormen van vervoer moeten binnen 10 jaar uitstootvrij zijn. Dus ook vervoer over het water. Vanaf 2025 geldt dat al voor het centrum van de stad. Vanaf 2030 ook voor de rest van het Amsterdamse water.

Havens met een doel: innovativiteit en duurzaamheid.

  • Meer groen in de stad
  • Minder fijnstof: betere luchtkwaliteit
  • Meer flora en fauna
  • Waterzuivering
  • Broed- en paaiplekken voor vogels en vissen
  • Speciale bloemen voor insecten
  • Aantrekkelijke 'groene' kades
  • Amsterdam als voorbeeld 'ecocity'
  • Elektrische oplaadpunten voor boten e-havens

Sociale groene aanlegplaatsen

Ook in Amsterdam  liggen honderden boten afgemeerd. Meestal langszij. Hierdoor wordt veel kaderuimte in beslag genomen. Bovendien geeft dit vaak een rommelig beeld. Veel bootjes lopen onder water of zijn moeilijk bereikbaar.

In de afgelopen jaren zijn er op diverse plekken in Amsterdam zogenaamde 'Floatlands' bijgekomen. Dit zijn drijvende groenvoorzieningen die met wisselend succes in de grachten tegen de kademuren zijn afgemeerd. Doordat deze groenvoorzieningen vaak moeilijk bereikbaar zijn wordt er nauwelijks of geen onderhoud aan gepleegd met als gevolg dat dit verzamelplaatsen worden van zwerfvuil en ongedierte.

Tussen de drijvende steigers worden op diverse plekken drijvend groen afgemeerd. Hierdoor ontstaat een afwisselend beeld tussen steigers en groen en wordt afmeren aan de kade afmeren tussen het riet en de planten.​

Doordat er niet meer langszij maar kops wordt afgemeerd ontstaat er een grotere verdichting, waardoor er elders meer vrije ruimte aan de kade ontstaat.​ Door Groenhavens uit te breiden met zit-, vis- en zwemplekken krijgen ze ook een sterke sociale- en buurtfunctie.​ De Groenhavens zijn op tientallen plaatsen in Amsterdam maar ook in andere Nederlandse steden, dorpen en gemeentes te realiseren . Hierdoor ontstaan er honderden hoogwaardige aanlegvoorzieningen en vele honderden vierkante meters drijvend groen.

De groene e-haven

Een groene aanlegsteiger met elektrische oplaadpunten. De oplossing voor een groenere en duurzamere stad.

Drijvend park

Een drijvend park met sociale buurtfunctie voor bewoners zonder eigen buitenruimte. Naast de sociale impuls heeft het drijvend park ook een positief effect op de waterkwaliteit en biodiversiteit van de buurt.