Erasmuspark Amsterdam

Aanlegsteigers met drijvend groen

Voor de gemeente Amsterdam heeft Floatville een haven ontwikkeld met drijvend groen. Door zorgvuldig de waterplanten te kiezen bevorderen we de biodiversiteit en waterkwaliteit in de gracht.

Type

Groenhaven

Locatie

Erasmuspark, Amsterdam

Periode

2021 - 2022

Status

In ontwikkeling

Afmeren in de grachten.

In Amsterdam West liggen honderden boten afgemeerd. Meestal langszij. Hierdoor wordt veel kaderuimte in beslag genomen. Bovendien geeft dit vaak een rommelig beeld. Veel bootjes lopen onder water of zijn moeilijk bereikbaar.

Drijvende groenvoorzieningen: 'Floatlands'.

​In de afgelopen jaren zijn er op diverse plekken in Amsterdam zogenaamde 'Floatlands' bijgekomen. Dit zijn drijvende groenvoorzieningen die met wisselend succes in de grachten tegen de kademuren zijn afgemeerd. Doordat deze groenvoorzieningen vaak moeilijk bereikbaar zijn wordt er nauwelijks of geen onderhoud aan gepleegd met als gevolg dat dit verzamelplaatsen worden van zwerfvuil en ongedierte.

Het combineren van aanlegplaatsen met groen en buurtvoorzieningen.

​Tussen de drijvende steigers worden op diverse plekken FloraFloats© afgemeerd. Hierdoor ontstaat een afwisselend beeld tussen steigers en groen en wordt afmeren aan de kade afmeren tussen het riet.

​Doordat er niet meer langszij maar kops wordt afgemeerd ontstaat er een grotere verdichting, waardoor er elders meer vrije ruimte aan de kade ontstaat. Door Groenhavens© uit te breiden met zit-, vis- en zwemplekken krijgen ze ook een sterke sociale- en buurtfunctie.